zaterdag 28 september 2013

Paul Leautaud, een portret in foto’s en teksten


Op de Dordtse boekenmarkt afgelopen zondag heb ik mijn beginnende verzameling Léautaud kunnen uitbreiden met o.a. deze verzamelbundel.  Martin Ros geeft een kleurrijke inleiding op zijn werk. Hij vertelt ook hoe hij zelf Léautaud heeft ontdekt en hoe hij later, werkzaam bij de Arbeiderspers, meegewerkt heeft aan de uitgave van zijn vertalingen.


Op de boekenmarkt ging het nog even over Martin Ros. Met zijn uitgesproken meningen viel hij regelmatig boekhandelaren lastig. Bepaalde boeken moesten mensen verplicht lezen en wel onmiddellijk; andere boeken mochten niet een verkocht worden volgens Ros. Een passant noemde hem een oplichter. Ik mis nog steeds zijn radiopraatje op de zaterdagochtend. Hij laat zich niet meer zien op boekenmarkten. Ik vrees dat het niet goed met hem gaat.

Terug naar Léautaud. De bundel bevat teksten over hem en eigen stukken. Het draait om een paar thema’s, zoals de omgang met vrouwen, zijn huisdieren en zijn voor- en afkeuren van schrijvers: Stendhal is prachtig, Flaubert is een aansteller.

Zijn mening over vrouwen is dubbel. Hij praat over vrouwen als minderwaardige schepsels, is vaak ook bang voor hen, maar hij heeft altijd minnaressen gehad, waar hij enorm veel om gaf. Trouwen of samenwonen was er niet bij. Hij was te  zeer gehecht aan zijn vrijheid. De belangrijkste minnares was Madame Cayssac. Hun (lichamelijke) liefde was perfect, maar Léautaud noemde haar ook de Gesel, buiten bed was zij onuitstaanbaar.

Léautaud had altijd veel katten en honden om zich heen. Hij  ving zwerfdieren op en gaf hen te eten. Het liefst zat hij ’s avonds alleen thuis omringd door boeken en dieren, maar hij moest er regelmatig op uit, vanwege zijn werk als toneelrecensent.

Tot slot wat citaten: “Het leven is zo saai dat de tijding van een ziekte , vervolgens de dood van iemand die je kent, vaak een aardig verzetje is.” En zijn mening over vrouwen samengevat in het volgende citaat: “Hij die niet begrijpt dat je een vrouw kunt wurgen, kent de vrouwen niet.” De bundel is een mooie aanzet om meer van de man te gaan lezen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten