woensdag 14 mei 2014

Helene Swarth – De mooiste gedichten


De bibliotheek heeft meer werk van Hélène Swarth. Deze bundel mooiste gedichten is uit 1989.Ondanks haar grote oeuvre staan er toch een paar dezelfde gedichten in als in ‘Een mist van tranen.’ Bijna elk gedicht in deze verzameling is het lezen waard.

In ‘Voor twee of drie’ beschrijft zij haar eigen toekomst: door de meesten vergeten. Slechts twee of drie mensen zullen haar nog lezen. ’Ik schenk de wereld wat ik dacht en schreef /Opdat als ik lang dood zal zijn en ’t mos / Dekt op mijn graf mijn uitgewiste naam,’

Ik beperk mij verder tot het citeren van één melancholisch vers van haar.

Avondrood

Een zachte galm van verre kloosterklokken
Vervult de lucht, die zilvren duiven klieven.
En klankloos dalen blanke bloesemvlokken
Op 't grasfluweel, vol sneeuw van madelieven.

Het zuiderkooltje omvloeit zoo zoel mijn lokken,
Terwijl ik blader in mijne oude brieven,
Als wilde 't mij tot nieuw geluk verlokken.
Laat af, o lente! ik wil niet weder lieven.

De gouden zon zinkt in haar bed van rozen.
En alle boomen strekken, trillend-teeder,
Hun bloeiende armen uit naar 't hemeiblozen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten