zondag 13 juli 2014

Ab Visser - Rondelen


Voordat Ab Visser in de jaren 70 van de vorige eeuw bekend werd als schrijver van thrillers en vervolgens geheel vergeten werd, schreef hij gedichten. In 1942 kwam zijn eerste zelfstandige bundel - zonder financiering door Ab Visser zelf - uit. Hiervoor had hij reeds in eigen beheer de bundels 'Facetten' (1936) en 'Dubbelster' (1937) uitgegeven.

De gedichten uit Rondelen waren een aantal jaren eerder geschreven. De oplage van het boekje was beperkt tot 300. Deze uitgave vond ik op de Dordtse boekenmarkt. Het is één van de 25 genummerde en getekende exemplaren.
De gedichten hebben een vaste vorm: het rondeel van dertien regels, waarin de eerste regel later wordt herhaald. De onderwerpen zijn traditioneel: de natuur, de liefde, bittere herinneringen, God en het naderende einde. Een mooi voorbeeld hieronder.
Die Unvollendete
Hij denkt de wereld leeg en licht
En weet dat nu het lied zal komen.
Het zal hem in en overstromen …
Dan trekt zijn hart in wrangheid dicht.

`t Lied vlucht als wind weg door de bomen,
De natte nacht slaat zijn gezicht,
Hij dacht de wereld leeg en licht,
Maar weet zich vreemd aan al zijn dromen

En zoekt verklaring voor `t gericht,
Waarin hem `t liefste wordt ontnomen.
Dan buigt hij zijn beschreid gezicht
En wacht en weet dat God zal komen
En denkt het einde leeg en licht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten