woensdag 25 augustus 2021

A.L. Snijders / Erik Harteveld – Koude oorlog aan de IJsselToen ik dit boek aanschafte wist ik niet wat ik kon verwachten. Het onderwerp is de IJssellinie. Ik kocht het boek vanwege de bijdrage van A.L. Snijders. Het is een merkwaardig boek. Het is een liefdesgeschiedenis in brieven, een spannend verhaal uit de koude oorlog, een historisch document en een verzameling zkv’s, zeer korte verhalen die zich afspelen op of rond de IJssel en verband houden met de linie. Erik Harteveld is muzikant, dichter, acteur, wat niet eigenlijk? Hij is ook Ruslandkenner. 

dinsdag 24 augustus 2021

Szczepan Twardoch – Het zwarte koninkrijk


Het zwarte koninkrijk uit 2018 volgt op De koning dat in Polen twee jaar ervoor uitkwam. Szczepan Twardoch (1971) is een bestsellerauteur en zijn boeken zijn het meer dan waard om te worden vertaald. Deze recente vertaling is van Charlotte Pothuizen, die ook De koning vertaalde. De hoofdpersoon in De Koning is Jakub Shapiro, een Joodse bokser en bendeleider in het Warschau aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Het zwarte koninkrijk speelt ín de oorlog, voornamelijk in het getto van Warschau. Jakub is lichamelijk verzwakt en wordt geholpen door zijn vriendin Ryfka. Het criminele milieu van vóór de oorlog was wreed, bloederig en grotesk, maar het absurde zorgde ook voor humor in het verhaal. Dit tweede boek staat ook vol wreedheden en menselijk moreel verval. De uitzichtloosheid is nog sterker aanwezig en de humor is praktisch verdwenen uit het verhaal.

woensdag 18 augustus 2021

A.L. Snijders – Ik ben de vreemdeling die naar de herfst moet gaan


 

A.L. Snijders is een van die schrijvers waarvan ik alles wil lezen. Ook verzamel ik zijn werk. Dat is een uitdaging want zijn zeer korte verhalen zijn in talloze gelegenheidsuitgaven verschenen en voor sommige boekjes worden flinke bedragen gevraagd. Ik ben de vreemdeling die naar de herfst moet gaan is uit 1997. Het is dus een vrij vroege speciale uitgave, uit de tijd dat hij nog geen landelijke bekendheid genoot als uitvinder van het zkv. 

 

maandag 16 augustus 2021

Jens Christian Grondahl – Dagen als grasJens Christian Grøndahl (1959) is een van de grootste Deense schrijvers van dit moment. Hij schrijft verschillende genres, zoals toneelstukken, kinderboeken en essays, maar het meest bekend is hij om zijn romans. Ieder jaar komt hij wel met een nieuw boek. De meeste boeken, met name zijn romans, worden vertaald in het Nederlands. Dagen als gras is een dikke verhalenbundel uit 2020, onlangs vertaald door Femke Muller.

 

zaterdag 14 augustus 2021

Roderik Six – Monster


 

Roderik Six (1979) is een Vlaamse schrijver en journalist. Zijn romans – Monster is zijn vierde – worden alom lovend besproken. Op zijn website citeert de schrijver uitbundige reacties van collega-schrijvers, zoals van Stefan Hertmans: “Stilistisch loepzuiver, filmisch en suggestief. Zelfs van een onwereldse poëzie. Een exotische droom als dystopie.” Zo’n citaat zou de lezer moeten prikkelen, maar ik ben meer geneigd op mijn hoede te zijn. Drie van zijn romans hebben eenlettergrepige titels en beginnen met een V. De covers van zijn boeken hebben vage kleuren en beloven geheimzinnigheid en diepgang. Ik krijg het gevoel, hier is een schrijver die nadrukkelijk de menselijke ziel bloot wil leggen. 

 

vrijdag 13 augustus 2021

Jose Saramago - De man in duploJosé Saramago (1922-2010) won in 1998 de Nobelprijs voor literatuur. Hij was journalist, literatuurcriticus en overtuigd communist, wat in Portugal in die tijd niet zonder gevaar was. Als jongeman publiceerde hij een poëziebundel en hij schreef veel journalistieke stukken. Pas na zijn vijftigste legde hij zich toe op het schrijven van romans. In 1980 volgde het eerste succes met Levantado do Chão (Vertaling: Opgestaan van de grond). Beroemd werd hij met de fantastische roman Ensaio sobre a cegueira (1995), in 1998 vertaald als Stad der blinden. Vanwege het actuele onderwerp – in een stad breekt een mysterieuze besmettelijke ziekte uit waar mensen blind van worden – kreeg het boek onlangs weer de nodige aandacht.

maandag 9 augustus 2021

Emmanuel Bove – Vrouwelijk karakter


Emmanuel Bove (1898-1945) schreef bijna dertig korte romans, waarvan er een aantal pas na zijn dood zijn uitgegeven. Onder het bed van zijn tweede vrouw werd na haar dood in 1979 een koffer met materiaal gevonden: foto’s, notitieboekjes, zijden hemden met de initiatie E.B. en drie onuitgegeven manuscripten. Een daarvan was Un caractère de femme. Bove had het boek in 1936 aangeboden aan uitgeverij Fayard, maar kreeg te horen dat het verhaal moest worden herschreven. Daar had hij geen zin in en het manuscript bleef liggen. In 1999 verscheen het alsnog in boekvorm, bij uitgeverij Flammarion.

vrijdag 6 augustus 2021

Mieke Tillema – Ida Simons


Ida Simons (1911-1960) is inmiddels de meest bekende vergeten schrijver van Nederland. Zij was in de eerste plaats pianiste. Na de Tweede Wereldoorlog legde zij zich meer toe op het schrijven. In 1959 publiceerde zij Een dwaze maagd, de roman waarmee zij bekendheid verwierf en die het bestaansrecht is van deze biografie. De roman beleefde na haar dood enkele herdrukken die niet veel deden. Ida Simons werd door het grote publiek vergeten. Pas in 2014, bij een herdruk van uitgeverij Cossee, werd het boek een bestseller en kreeg het ook internationaal de nodige aandacht.